Firma Adı İletişim Konum
DOĞU BATI YAYINLARI - TAŞKIN TAKIŞ
Kültür Mah. Becerikli Sok. 20/5 / Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE
İletişim: +90 312 425 6864
Web: https://www.dogubati.com/
Salon: 1
Stant: 103
Ürün Grupları
  • Kultur Yayinlari

Doğu Batı, üç ayda bir yayımlanan akademik ve entelektüel bir düşünce dergisidir. Başlangıçta dergi olarak 1997 yılında yayın hayatına adım atan Doğu Batı, Türkiye de farklı kesimlerin takip ettiği ve yazdığı, önemli düşünsel odaklardan birini oluşturmaktadır. Entelektüel bakımdan bir hayli zengin tartışmalara yer açan ve alanında önemli bir boşluğu dolduran dergi, zamanla sosyal bilimler alanında felsefe, sosyoloji ve siyaset bilimi meraklılarının vazgeçemeyeceği bir kaynak haline dönüşmüştür. Doğu Batı dergisi 2022 yılına ulaştığında, düzenli olarak 98 sayı yayımlama başarısını göstermiştir. Türkiye de entelektüel mecraya önemli bir katkıda bulunan uzun soluklu bu çalışmanın birçok sayısının baskısı yeniden yapılmıştır. Doğu Batı Yayınları 2003 yılında ise ilk kitabını çıkarmıştır. Yayınevi, daha çok klasik temel metinlere kapı aralamıştır. Bugüne kadar sosyal bilimler alanında yaklaşık 300 ün üzerinde kitap yayımlayan yayınevi, Arthur Schopenhauer, Fernand Braudel, Johann Gottfried Herder, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Giambattista Vico, Marc Bloch, Lucien Lévy-Bruhl, Henri Bergson, Jean Baudrillard, Søren Kiekegard, Wener Sombart, Julien Benda, Jacques Le Goff, Alexis De Tocqueville, Vilfredo Pareto gibi isimler başta olmak üzere batı düşüncesinin temel isimlerini Türkçeye kazandırmıştır. Bunun yanında Halil İnalcık, Hilmi Ziya Ülken, Takiyettin Mengüşoğlu, Arda Denkel gibi Türk düşünce tarihinin önemli yazarlarına yer vermektedir. Yayınevi nin merkezi Ankara dır. Doğu Batı dergisinin bugüne kadar çıkarmış olduğu tüm sayıları, kitapları ve hazırladıkları özel posterler Türkiye nin birçok iline ulaşmaktadır.

EtikaEtika
ÜRÜN AÇIKLAMASI:

Türkiye de düşünce çevrelerinin Spinoza ile tanışıklığı ne mutlu ki erken yıllara rastlar. Spinoza nın Avrupa da yeniden keşfedildiği yıllardan önce, henüz 1945 te, Etika nın tam metin çevirisi Hilmi Ziya Ülken tarafından yapılır. Bu girişim, Spinoza nın felsefesini anlamaya yönelik kararlı adımlardan ilkidir ve Spinoza etkisi o gün bugündür neşesini ve canlılığını sürdürmektedir. Ülken, Etika ya yazdığı önsözde felsefe tarihinde son derece özgün bir isimle karşı karşıya olduğumuzu belirtir. Varlıkları sonsuzluğun bakışı altında özgürce tanımayı bize teklif eden birinin felsefesini herhangi bir şekilde yorumlamak mümkün mü? Belki Etika nın beş bölümü bir dramın beş perdesine benzetilebilir. İlk iki bölümde geometrik bir sırayla kavramlar tanımlanır, düzenlenir ve birbirleriyle ilişkileri gösterilerek, klasik felsefenin temel akıl yürütmeleriyle perde açılır: Tanrı, insan, tabiat, ruh ve beden... (Önermelerden sonra gelen notlar, kanıtlama ve açıklamalarla düşünceler pekiştirilir). Üçüncü bölümde muhtemelen Spinoza yı günümüze ulaştıran ve Etika yı başucu bir kitap kılan Duyguların Tanımlanışı bölümüne geçilir. Sevinç, keder, kin, gurur, alay, hor görme, haset dolu insanlar, yüce gönüllülük, arzu ve hazlar vb. birçok iyi ve kötü duygu arasında yaşadığımız dünyanın hakiki özü betimlenir. Dördüncü ve beşinci bölümler, insanı güçsüz kılan edilgin (pasif) kılan duygulanışlar (passion), sonsuz akıl ve özgürlük üzerinedir. Etika, özetle, tüm güçlükler ve ruhsal dalgalanışlar (kararsızlıklar) arasında yürüdüğümüz yolun ne kadar zahmetli olduğunu defalarca hatırlatır fakat yalnızca aklın rehberliğinde erdeme ulaşabileceğimizi de bize öğütler. Gözden geçirilmiş 13. basımını sunduğumuz Etika nın bu ilk çevirisi, Spinoza nın hiç tükenmeyen neşesine ortak olma çağrısıdır.

FaustFaust
ÜRÜN AÇIKLAMASI:

Önce halk efsanelerinde, adı meçhule karışmış ozanlar söylediler bu âteşîn hikâyeyi. Sonra edebiyatçılar keşfettiler, eski kroniklerin içinde ilginç öyküler ararlarken. Kimler kalemini sivriltmedi ki şeytanla insanın gizli mukavelesini ademoğluna fısıldamak için. Ama içlerinde en ölümsüz olanı, müjdeyi ve lâneti tüm ruhları sarsarcasına haykıranı, Goethe nin Faust uydu. Faust, modernitenin trajedisini haber veren ilk büyük yapıt oldu. Kimin kazandığı ve kimin kimi kandırdığı belli olmayan bir irade savaşıydı anlatılan. Hikâyenin özeti şuydu: Şeytan Tanrı ya meydan okudu, savaşın sonunu bile bile. Çünkü yaratılış öyküsünü bilmeyen melek olamazdı. Lâkin kendi öyküsünü unutan insan devreye girdiğinde bu meydan okuma, büyük bir soru işaretine dönüştü. Belki şeytan için değil, ama kesinlikle insan için... Şeytan bir soru işareti, ruh bir soru işareti, insan: ardı sıra dizili soru işaretleri... Ve insanın yeryüzündeki devr-i dâimi başladığı anda, ruhun üzerine yapılan pazarlıklar ve olası mukavelelerin de dönemi açıldı. Bu mukaveleden habersiz bir ademoğlu olmadı. O, her zaman, pazarlığın bir tarafıydı. Belki de bu yüzden, kendini okumak isteyen herkes pür dikkat, kulak kesildi bu hikâyeye: Kimdir Faust? Şeytan a mı verdi ruhunu? Nasıl bir sözleşmeydi bu? Kendimizi başkalarından dinlemek, en sevdiğimiz mesleğimiz değil midir? O halde herkesin vâkıf olduğu bir temayı, yaşamı efsaneleşmiş bir karakterin omuzlarına yükleyerek anlatan Goethe ye kulak verelim... Tüm yaşamını adadığı ölümsüz eseri Faust a...

İngiltere Tarihiİngiltere Tarihi
ÜRÜN AÇIKLAMASI:

İngiltere tarihi bir ülkenin ve halkın ortak yazgısından çok daha fazlasına sahiptir. Bu tarih İskoçya, İrlanda ve Galler ile birlikte topyekûn Britanya Adaları tarihidir. Bütünüyle bakıldığında emperyal bir gücün Avrupa dan Amerika ya, Ortadoğu dan Hindistan a yayılması ve en uzak topraklarda diplomasi, sömürge, ekonomi, dil ve kültür, edebiyat aracılığıyla hüküm sürmesidir. En geniş anlamıyla İngiltere bir yönetim sanatı ve uzlaşmanın eseridir. Hem içeride hem de dışarıda kriz ve bunalımları kendine özgü değerleri ve tarihsel sürekliliğini koruyarak çözmüştür. Bu nitelik ona, Kıta Avrupası ve tüm rakiplerinden daha üstün, her koşulda en gerçekçi politikaları üretebilme ayrıcalığını kazandırmıştır. Bu ülkede atılan adımlar kendi sınırlarına hapsolmamış, dünya siyasetini doğrudan etkilemiş ve ulusların geleceğini tayin etmiştir. Bireyin tanımını, evrensel hukuk anlayışını, demokrasi ve parlamento geleneğini açıklığa kavuşturmak için hep bu ülkede olup bitenlere dikkat kesilmek gerekecekti. Henüz 1215 te bu topraklarda iktidarın sınırsız bir güce sahip olmadığı söylenmiştir. Magna Carta nın ilânı, burjuva sınıfının doğuşu, Sanayi ve Ulaşım devrimleri, birbiri ardına icat ve yenilikler, refah, lüks ve moda anlayışı, tüketim toplumu, futbol seyri vb. tüm bu olaylar ve yaşam tarzlarındaki değişimler başka toplumları da bir cazibe unsuru olarak bu ülkenin tarihine ve geçmişine çekmiştir. Ve II. Richard ların, Mary Stuart ların, Elisabeth lerin İngilteresi Sayısız savaşın, dinmeyen ihtirasların, taht kavgalarının, değerler mücadelesinin, öncü fikirlerin yer aldığı bu sayfalar, kuruluşundan günümüze bir ülkenin tarihini aydınlatmaktadır.

ABD TarihiABD Tarihi
ÜRÜN AÇIKLAMASI:

ABD tarihi son iki yüzyılda dünya tarihine damgasını vurmuştur. Kıtanın gerçek sahibi Kızılderililer in yerinden edilişinden itibaren dünya hâkimiyetine uzanan bir imparatorluğun ilginç hikâyesi... Yankeeler... Kızılderililer... Zenciler... Köleler... İşçiler... Yalnızca güç ve başarı peşinde koşan fırsat avcıları... Başta Britanya dan olmak üzere dünyanın her tarafından gelip bu bakir topraklara yerleşen göçmenler... Bir yandan demokrasinin, liberal değerlerin görkemli yükselişi, diğer yandan dev sermayelerin gölgesi altında kapitalizmin vahşi ve acımasız yüzü... Dünyadaki uygarlıkların binlerce yıldan bu yana ürettiği bilgiyi ve teknolojiyi sanki başka bir gezegene ayak basan dünyalılar gibi büyük bir açgözlülük, ihtiras ve şiddetle bu topraklarda uygulamaya koyuldular. Ve Amerikan gülü, bütün görkemi ve güzel kokusuyla ancak etrafında büyüyen ilk tomurcukların feda edilmesiyle yetiştirilebilir di. Bu göçmenler, çoğunlukla kendi ülkelerinden dışlanmış, hor görülmüş, sürülmüş ya da ezilmiş kişilerdi. Yepyeni bir hayat macerasına atılmak için burada zorlu bir mücadeleye giriştiler. Dünyadaki uygarlığı miras aldılar fakat bunu bir kültüre dönüştüremediler. Bu durum belki de bu ülkenin kuruluşunda ve sonrasında oluşan koşulların doğal bir sonucuydu. İşte bir roman tadında okuyacağınız bu kitabın, arşiv çalışmalarının önemini her fırsatta vurgulayan değerli tarihçimiz Halil İnalcık tarafından çevrilmiş olması da kültür-uygarlık problematiği bakımından ayrıca anlamlıdır.

Avrupa Düşüncesinin SerüveniAvrupa Düşüncesinin Serüveni
ÜRÜN AÇIKLAMASI:

Avrupa nasıl Avrupalaştı? Bu kitapta, Avrupa yı ve Avrupalılığı yaratan düşüncelerin bir özetini okuyacağız. Jacquline Russ, Avrupa nın soy kütüğünden hareketle, bilhassa her yüzyılın taşıdığı kendine özgü atmosfer üzerinde durmaya çalışmıştır. Pek tabii, yüzyılların zihinlerde belirli bir resmi canlanmazsa kavramlar da içi boş sözcüklere dönüşecektir. Bu senkrenizasyon kaygısından hareketle kitabın yazarı, Antikçağlardan günümüze, Avrupa da ve Avrupa bilincinde yaşanan gelişmeleri, ilerlemeleri, bunalımları, altüst oluşları ve yeniden doğuşları tasvir etmeye çalışmıştır. Latin-Yunan ve Yahudi-Hıristiyan uygarlıklarının bir sentezi olan Avrupa felsefi, sanatsal, dinsel, bilimsel ve toplumsal atılımları, Ortaçağ Aydınlığı nı, Rönesans ı, Aydınlanma Çağı nı, Hümanizmi, Devrimler yüzyılını ve daha birçok bileşeni içine alan uzun bir süreçtir. Filozoflar, din adamları, bilim insanları, sanatçılar, politikacılar, iktidar sahipleri ve halk kitleleri Avrupa yı yaratma yolunda yaşanan büyük maceranın aktörleridir. Bu yolculuk içinde Avrupa nın Grekleşmesi, Latinleşmesi, Romalılaşması, Germenleşmesi, Hıristiyanlaşması ve son kertede modernleşmesi, bir modern batı düşüncesi üretmesi ayrı süreçler, ayrı etkileşimlerdir. Elbette, Platon, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Descartes, Spinoza, Vico, Montesquieu, Rousseau, Kant ve Hegel gibi düşünürler bu düşünce serüveni içinde olmazsa olmaz bir paye kazanmışlardır.

Tarih FelsefesiTarih Felsefesi
ÜRÜN AÇIKLAMASI:

Herder gelecekte yazmayı tasarladığı başyapıtı için günlüğüne şu notları kaydedecektir: İnsan türü üzerine nasıl bir yapıt! İnsan ruhu üzerine! Dünyanın kültürü! Bütün mekânların! Zamanların! Halkların! Güçlerin! Karışımların! Biçimlerin kültürü! Asya dini!... Yunan a dair her şey! Roma ya dair her şey! Kuzey dinleri, hukuku, töreleri, savaş, onur! Papalık dönemi, keşişler, bilgelik!.. Çin, Japon politikası! Yeni bir dünyanın doğa öğretisi! Amerikan töreleri vs. İnsanlığın eğitiminin evrensel tarihi! Bu amaçla romantikler arasında farklı iklimlere ve kültürlere açılan ilk düşünürdür o. Tarih felsefesi, dil felsefesi, çalışkanlık ve deha kavramı, tanrısallık, doğanın organizasyonu ve işbirliği, uygarlık tarihi alanlarında sürekli kendisine dönülen bu eser, Hegel dâhil birçok filozofu derinden etkileyecektir. Herder e göre mitoloji, şiir, folklor, halk şarkıları, masallar ve efsaneler, örf ve gelenekler bir ulusun gerçek yaratıcı kuvvetleridir. Sanat ve uygarlık bu kökler sayesinde gelişir ve serpilir. Herder, ulusal geleneklere eğilirken dar bir yurtseverlik sergilemez, bunların yaratıcılık için en değerli ilham kaynakları olduğunu belirtir. İnsanlığın zenginliğini, kültürlerin çeşitliliğini taçlandırmak ister. Tüm çağların ve toplumların aynı düzlemde topyekûn değerlendirilmesine karşıdır. Esasen her çağ ve her kuşak kendi bulunduğu koşullar içinde geçmişini yeniden yorumlamak durumundadır. Tarih doğal olgulardaki gibi bir süreklilik ve tekrarlardan oluşmaz. Onun kendisine özgü bir kavrayışı ve derinliği vardır. Herder in Tarih Felsefesi ni okurken her sayfada şu soru zihnimizin bir köşesinde yer edinir: Dünyada her şeyin bir felsefesi ve bilimi varken bizi en yakından ilgilendiren genel insanlık tarihinin de bir felsefesi ve bilimi olamaz mı?

Ortaçağ da FelsefeOrtaçağ da Felsefe
ÜRÜN AÇIKLAMASI:

20. yüzyılın Ortaçağ a dönük aydınlık ve bilge yüzü olan Fransız düşünür Étienne Gilson, bu dönemin kültürünü daha yakından tanımak isteyenlerin başlıca kaynağıdır. Batı düşüncesine yeni bir soluk katan Ortaçağ, uzun süre karanlık ve geri bir zaman dilimi olarak nitelendirilmiştir. Gelgelelim Platon ve Aristoteles ile doruk noktasına ulaşan Antikçağ felsefesini, çağdaşı İslâm medeniyetini ve Yahudi düşüncesini felsefesine katmayı başlıca hedefi haline getiren Ortaçağ düşüncesi, Gilson un bu başyapıtıyla tüm görkemine ulaşmaktadır. Ortaçağ felsefesi tarihini, içinden çıktığı teolojik köklerden soyutlayarak ele almak, tarihsel gerçekliğe sırtını dönmek ve açıkçası onu pek de bilmemektir. Bu döneme nüfuz etmek, her şeyden önce teologların kaleme aldıkları metinlere, birincil kaynaklara, elyazmalarına yani bugün Ortaçağ felsefesi olarak adlandırdığımız büyük felsefenin yeşerdiği satırların içinde uzun bir yolculuğa çıkmakla mümkündür. Sorbonne un Ortaçağ felsefesi uzmanı, Académie Française üyesi Étienne Gilson, bu kitabında aklın büyük ustaları ile imanın şövalyeleri ni bir araya getirmekte; akıl, metafizik, felsefe, teoloji, inanç ve skolastik düşünce üzerine yapılan en temel tartışmalara yer vermektedir. Étienne Gilson un Ortaçağ da Felsefesi modern insan için çağların en gizemlisine tüm derinliğiyle ışık tutmaktadır.

Ortaçağ Batı UygarlığıOrtaçağ Batı Uygarlığı
ÜRÜN AÇIKLAMASI:

Yirmiden fazla dile çevrilen bu kitap, Ortaçağ ın ruhunu keşfetmek isteyenler için yol gösterici bir rehber niteliğinde. Annales Okulu nun ünlü temsilcisi Jacques Le Goff, burada derin bir zihniyet okumasına girişir. Sözü edilen dönem, tümüyle bir karanlıklar çağı mıdır? Le Goff, zamanın ve mekânın gerçek boyutlarından eksiltilemeyeceğini tarihyazımındaki ustalığıyla kanıtlar. Ortaçağ, keşişleri, ruhbanları, savaşçıları, köylüleri, zanaatkârları ile bir yandan yaşam mücadelesi verirken öte yanda köy, şato ve kentler çevresinde bir araya gelmeyi başarmış, dünyevî koşulların ürettiği bilince ortak olmuş, makineyi, saati, üniversiteyi ve ulusları keşfetmiştir: Sivri tonozdan ticari senetlere ve diyalektiğe kadar buluşlar yapılır, teknik alanda ilerlemeler kaydedilir, güncel konjonktürde süreğen açlık ve hastalıkların belirleyiciliği ya da tasarlayabilecekleri tüm ufukları karartan gelecek endişesinin ağırlığına karşın, 13. yüzyılda güzel bir Ortaçağ dan söz etmemizi sağlayan bir dengeye kavuşur... Güzelliğin anlamı ortaya çıkar; saraylı aşkı, belirli bir lüks zevki, bilgilenme isteği öncelikle ilk İtalyan Rönesansı nda yayılmaya başlar, daha sonra aslında karanlık bir çağ değil, Roma İmparatorluğu nun kalıntıları üzerinde yeni bir uygarlığın doğması için bir olgunlaşma zamanı olarak niteleyebileceğimiz Ortaçağ ın son yüzyılında büyük başarı kazanır. Bu olgunlaşma sürecinde yüzyıllar boyu Antikçağ mirasını koruyup geliştiren Arap uygarlığının katkısı ve önce Haçlı Seferleri zamanında oluşan kara ve deniz ağıyla gelişen ilişkiler, daha sonra Bizans ın Türklerin büyük baskısı karşısında gerilemesi ve ortadan kalkması sonucu Avrupa nın bu zengin mirasa yeniden kavuşması göz ardı edilmemelidir. Gözleri gökyüzüne çevrili olsa da toprağı dönüştüren, sembollerle süslenen bir evrene aklı dâhil eden bu çağ, söz ve yazı arasında belirli bir denge kurmuş, cennet ile cehennem arasına arafı yerleştirmiştir. Ortaçağ, dipten gelen zaman ve mekânın hareketleri, yüzeyde görünen durgunluğu ve aradaki çelişkileri ile zamanın asli bir parçası, Batının çocukluğudur. Le Goff un deyimiyle, Uygarlıkların tarihinde, tıpkı bireylerde olduğu gibi çocukluk dönemi belirleyicidir.

Yeni BilimYeni Bilim
ÜRÜN AÇIKLAMASI:

İtalyan filozof, hukukçu, filolog, tarihçi ve retorik ustası Giambattista Vico, Yeni Bilim adlı eseriyle geniş bir okur kesiminin, filozofların, entelektüellerin ve şairlerin doğrudan ilham kaynağıdır. Romantik tarihçi Jules Michelet, birçokları gibi Vico dan doğdum der. Ernst Cassirer, Vico yu mitin ve mitolojinin gerçek kâşifi ilân eder. James Joyce, başkalarında bulamadığı hayal dünyasını Vico da bulur. Wilhelm Dilthey için Yeni Bilim, modern düşüncenin en büyük başarılarındandır. İktisatçı Joseph Schumpeter, Vico yu sosyal bilimler alanındaki en büyük düşünürlerden biri olarak kaydeder. Romantikler, Goethe, Herder ve Hamann Yeni Bilim i okurlar. Coleridge, Vico nun fikirlerini yayan ilk İngilizdir. Marx, Vico yu Kapital de tartışır. Batı da modern tarih felsefesinin tahtına ilk Giambattista Vico çıkar. Böylelikle o, kültür felsefesi ve mitoloji felsefesinin kurucusu sayılır. Onun fikirleri pragmatizm, tarihselcilik, varoluşçuluk ve yapısalcılık gibi birçok düşünce hareketine öncülük etmiştir. Vico, Tanrının yarattığı tabiatın yanında insanın kendi yarattığı dünya olan toplum ve kültür dünyasının nasıl bir yöntemle incelenmesi gerektiği üzerine düşünmüştür. Vico nun tutkuyla yaşamını adadığı bu eseri insanlığın karanlık dönemlerini ve barbarlık zamanlarını ayrıntısıyla anlatmakta; kitabın geniş bir bölümünde dil, şiir, estetik, hukuk, eğitim, politika, metafizik ve sivil hayata geçişin tüm ışıltısını tarihin geriye dönüş yasalarıyla birlikte sunmaktadır.

İsteme ve Tasavvur Olarak Dünyaİsteme ve Tasavvur Olarak Dünya
ÜRÜN AÇIKLAMASI:

Schopenhauer ın Einstein dan Schrödinger e, Nietzsche den Wittgenstein a, Wagner den Mahler e, Tolstoy dan Beckett a günümüz kültür dünyasını şekillendiren pek çok kişiyi etkileyen ve felsefe tarihinin başyapıtlarından biri olan İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya sı, birinci basımının ardından iki yüzyıl sonra nihayet ilk kez tam metin çevirisiyle Türkçede yeniden doğuyor. Görkemli bir manzaraya şahit olmak için insanın tırmanmayı göze aldığı yücelikler vardır. Bu yolculukta yükseklere çıktıkça havanın gitgide daha ince bir hal alarak keskinleşip serinlemesi kişiyi canlandırır ve manzara da ona yavaş yavaş açılmaya başlar. Artık aşağılarda kalan çarşı pazarların ve hesap çıkarların dünyasının gürültüsü buraya ulaşamaz; zirvede ise sükûnet, huzur ve anlayışı da beraberinde getiren tanrısal bir gözden manzaraya şahit olunur. Schopenhauer felsefesinin merkezindeki İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya yı okumak da aynen bu şekilde dört ara aşamalı bir tırmanış güzergâhında olmak gibidir. Her adımda dünyayı deneyimin ve bilimin nesnesi olarak idrak ediş, aklın başarabileceklerinin sınırları, beden ve dünya bağı, dünyaya arzu temelli bağların sanatta ve varlığa bütüncül bakış yoluyla çözülme imkânı açılır ve kitabın şahikasına da son cümleye varmakla ulaşılır. Tüm bunların yanında Kant felsefesinin tamamının en kapsamlı eleştirisi de mevcuttur. A. Onur Aktaş, not düştüğü açıklamalarıyla ve çeviride seçtiği her kavram için hesap verişiyle okuru Schopenhauer ın gerçek felsefesiyle buluşturmaktadır.

Firmanın kayıtlı temsilcilik bilgisi bulunmamaktadır.

Firmanın kayıtlı marka bilgisi bulunmamaktadır.